EN LV
Darbnīca

     Projektēšanas un būvniecības uzņēmumu SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" 1994. gadā dibināja Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes docētājs un Studentu projektu konstruktoru biroja vadītājs arhitekts Laimonis Šmits. Uzņēmums apvienoja projektēšanu un būvniecību, lai kvalitatīvi īstenotu darbnīcas izstrādātos būvprojektus. Līdz 2008. gadam, kad būvniecības nozare tika slēgta, uzņēmums veica Zvaigznes ABC nama K. Valdemāra ielā 6, Rīgā, Grāmatu nama Biķernieku 19, Rīgā rekonstrukciju, Mateja baznīcas piebūves Matīsa ielā 52b, Rīgā būvniecību un daudzu citu ēku rekonstrukcijas darbus, kā arī 11 oriģinālu ģimenes māju būvniecība Rīgā, Pierīgā un Jūrmalā.

    Darbnīcā ir izstrādāti daudzu sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecības, rekonstrukcijas un restaurācijas būvprojekti, kā arī arhitektūras un mākslas pieminekļu restaurācijas projekti. Nozīmīgākie no tiem ir Ogres katoļu baznīca (1995.), Vidzemes augstskola un Valmieras integrētā bibliotēka (2001.), Latvijas Universitātes bibliotēka Kalpaka bulv. 4, Rīgā (2006.), pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes kapa pieminekļa ansamblis Meža kapos, Rīgā (2007.), Alūksnes kultūras centrs (2012.), Ilūkstes pilsētas brīvdabas estrāde (2012), Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra ielā 2b (2014.), Siguldas Jaunā pils (2017.).

    Darbnīca izstrādā pilna sastāva būvprojektus (vispārīgā, arhitektūras, inženierrisinājumu un ekonomikas daļas), kā arī Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas, kultūrvēsturiskās izpētes un Ēku tehniskās apsekošanas atzinumus.

     Darbnīcas radošo kodolu veido sertificēti arhitekti Mgr. arch. Laimonis Šmits un viņa meita Dr. arch. Zane Ramiņa, kā arī ar darbnīcu patstāvīgās darba attiecībās esoši arhitekti Jānis Dzedzels, Mgr. inc. Laima Brauna un visu galveno projektēšanas specialitāšu sertificēti inženieri.