EN LV
Administratīvās ēkas jaunbūves un esošās administratīvās ēkas rekonstrukcijas tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

Projektā paredzēta esošo mazvērtīgo ēku demontāža un jaunā administratīvās ēkas korpusa novietne blakus esošajai administratīvajai ēkai. Abi korpusi savienoti ar stiklotu galeriju 2. stāva līmenī. Jaunā administratīvā ēka atvirzīta no ielas, ēkas priekšpusē atstājot priekšlaukumu velosipēdu novietnei un autostāvvietām 21 automašīnai (ieskaitot 2 invalīdu autostāvvietas). Pagalmā paredzēta autostāvvieta 46 automašīnām. Zem jaunās administratīvās ēkas paredzēta pazemes autostāvvieta 21 automašīnai.

Projektējamās ēkas skiču projekts risināts saskaņā ar esošās piebūves arhitektonisko risinājumu un respektējot esošās ķieģeļu mūra ēkas apjomu. Jaunajam korpusam ir 3 virszemes stāvi un pagrabstāvs. Jaunprojektētās ēkas fasāžu apdarē paredzēts izmantot apmetumu un esošās ēkas fasāžu krāsu toni.