EN LV
Aktīvās atpūtas parks Alūksnē
atpakaļ
Apraksts:


     Aktīvās atpūtas parku paredzēts veidot Alūksnes muižas parka daļā starp Zuzannas dīķi, zemes gabaliem Pils ielā 74 un 76, un Ojāra Vācieša ielu.

    Būvprojekta risinājumi paredz, nemazinot parka kultūras pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību un nozīmīgumu, kā arī nodrošinot harmonisku tā vizuālo uztveramību, izveidot mūsdienīgu aktīvās atpūtas parku Alūksnē, kas nodrošinātu pārvietošanos velotrasē ar kalnu divriteni, bmx, skeitbordu, skrejriteni, skrituļslidām u.t.t., kas būtu interesants dažādu līmeņu braucējiem - bērniem, pusaudžiem un ikvienam sabiedrības loceklim, kā lieliska vieta braukšanas prasmju uzlabošanai amatieriem, bet profesionāļi to varētu izmantot treniņiem un sporta pasākumos. Aktīvā atpūtas parka velotrašu būves, to tehnoloģisko aprīkojumu un labiekārtojuma elementus paredzēts būvēt saskaņā ar SIA "We Build Parks" izstrādātiem risinājumiem.

     Pārējā aktīvās atpūtas parka teritorijā paredzēts ierīkot parka celiņus un pulcēšanās laukumu pie velotrasēm, būvēt nelielu nojumi pulcēšanās laukuma centrā un terases ar soliem esošajā nogāzē, kā arī iekārtot rotaļu laukumu bērniem. Pie parka celiņiem paredzēts uzstādīt parka apgaismojuma laternas, bet velotrašu zonā - velotrašu specifiskajām prasībām atbilstošus apgaismojuma balstus un gaismekļus. Parka teritorijā paredzēts ierīkot publisku dzeramā ūdens ņemšanas vietu - brīvkrānu un novietot konteinera tipa WC. Visā parka teritorijā paredzēta videonovērošana.