EN LV
Aleksandra paviljona kultūrvēsturiskā inventarizācija un labiekārtojuma projekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Aleksandra paviljons ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - „Aleksandra paviljons" (valsts aizsardzības Nr. 2668.). Aleksandra paviljons 18. gs. beigās vai 19.gs. sākumā tapis laikā, kad Alūksnes muižā dzīvoja Burhards fon Fītinghofs. Par godu Krievijas caram Aleksandram I, kurš 1822.gadā, Vidzemei cauri braucot, iegriezies Alūksnē, paviljons nodēvēts par Aleksandra paviljonu.

    Kultūrvēsturiskās inventarizācijas ietvaros ir apkopoti vēsturiskie dati par paviljonu un tam piegulošo teritoriju. Ir izstrādāts Aleksandra paviljonam piegulošā labiekārtojuma projekts.