EN LV
Aleksandra Triumfa arkas, Rīgā, izpēte un restaurācijas tehniskais projekts.
atpakaļ