EN LV
Alūksnes muižas parka celiņu plāna un mazo arhitektūras formu projekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Alūksnes muižas parks ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Alūksnes muižas parks" (valsts aizsardzība Nr. 2666.). Parka teritorija 23,98 ha platībā robežojas ar Alūksnes ezeru, dzīvojamo apbūvi un pilsētas centra sabiedrisko apbūvi.

     Alūksnes muižas uzplaukums, kas sākās 18. gs. otrā pusē, ir cieši saistīts ar Oto Hermaņa fon Fītinghofam - Šēla vārdu un fon Fītinghofu dzimtu. Paralēli muižas celtņu kompleksa būvniecībai 18. gadsimta 2. pusē Alūksnes muižas īpašnieki uzsākuši pils parka ierīkošanu. Fītinghofu dzimtas dzīvojamās ēkas, salīdzinoši ar citām viņu muižu dzīvojamām ēkām, neizcēlās ar sevišķu greznību, bet parks 18. - 19. gs. mijā ir bijis pats priekšzīmīgākais plašā apkārtnē.

     Daudzu meistaru ierīkots, Alūksnes parks veidojās gadsimta garumā. Tā koptēls iezīmējās jau 18. gs. 90. gados, bet 19. gs. sākumā tas sasniedza savu augstāko krāšņumu. Parka ierīkošanai un kopšanai Fītinghofu dzimta pieaicināja labākos speciālistus - daiļdārzniekus, dārzniekus, tēlniekus, kalējus, mūrniekus, arhitektus un citus amata meistarus. Liela nozīme bijusi ne tikai iebraukušo meistaru, bet arī vietējo amatnieku un dārznieku darbībai.

     Parka rekonstrukcijas projektu uzsākot ir veikta parka oriģinālā celiņu tīklojuma izpēte. Tā ir veikta balstoties uz 1884. gadā uzzīmētā Alūksnes pils privāto nekustamo īpašumu Vispārējā karte, Vidzemes guberņas Valkas apriņķa, Alūksnes pagastā, kurā ir atspoguļoti Alūksnes muižas parka celiņi un mazo arhitektūras formu izvietojums.

     Parka celiņu plānojums ir izstrādāts balstoties uz eksistējošo un oriģinālo celiņu savietotā plānojuma analīzes un parka ainavas izpētē iegūtajām atziņām. Projektā ir paredzēts izveidot trīs ieejas parkā. Parka celiņu plānojuma korekcijas neparedz skart esošās Alūksnes muižas parka vērtīgās ainavas. Parka rekonstrukcijas projekts paredz parka teritorijā izvietot oriģinālo granīta soliņu kopijas, pie parka ieejām izvietot jaunus, mūsdienīgus parka soliņus, atkritumu urnas, norādes uz parka apskates objektiem, objektu informācijas stendus un parka apgaismojuma laternas.