EN LV
Alūksnes muižas parka galvenās ieejas atjaunošanas un Alūksnes izziņas centra ēkas būvprojekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Būvprojekta risinājumos ir paredzēts atjaunot Alūksnes muižas parka rietumu puses celiņu plānojumu, parka galveno ieeju ar Ampīra stila vārtiem, Franču dārzu un novietot parkā "Kanovas" vāzes kopiju, kā arī būvēt koka paviljonu. Visi atjaunotie parka objekti tiks novietoti oriģinālajās atrašanas vietās vai iespējami tuvu tām.

     Koka paviljona arhitektoniskais veidols un būvapjoma fasāžu kompozīcija ir veidota saskaņā ar 17. gs. beigām un 18. gs. sākumam raksturīgiem koka arhitektūras piemēriem. Fasādēm paredzēta koka apdare un to arhitektūras detaļās ir iekļautas Alūksnes Ozolkoka pils arhitektonisko detaļu replikas. Atbilstoši būvapjoma arhitektoniskajam veidolam un fasāžu kompozīcijai, kā arī funkcionālajam un kompaktajam telpu plānojumam ēkas plāns veidots kvadrāta formā. Paviljona telpās tiks iekārtots Alūksnes izziņas centrs.

     Franču dārzu ir paredzēts izveidot aiz parka galvenās ieejas - Ampīra stila vārtiem. Franču dārzam ir paredzēts regulārs plānojums ar košumkrūmu un puķu stādījumiem, un gājēju celiņiem, kas bija raksturīgi 18. gs. beigās Alūksnes muižas parka ieejas daļā pretī zudušajai Ozolkoka pilij bijušajam košajam Franču dārzam. Būvprojekta risinājumi ir balstīti kultūrvēsturiskās izpētes rezultātos un secinājumos.