EN LV
Alūksnes pilsētas Tautas nama tehniskais projekts un autoruzraudzība.
atpakaļ
Apraksts:

   Alūksnes kultūras centra projekts ar nosaukumu "Alūksnes muižas apbūves Brūža ēkas rekonstrukcija" aizsākās 2011. gadā ar metu konkursu. Detalizēti izstrādātais projektēšanas uzdevums, kultūras pieminekļu aizsardzības nosacījumi un Alūksnes muižas apbūves vides konteksts prasīja gan apbūves konteksta izjūtu un cieņu, gan paredzētās telpu programmas funkcionalitātes izpratni, kā arī atvēlētā un konkursa noteikumos noteiktā finansējuma apjoma ievērošanu. Konkursā piedalījās astoņi darbi.

   Kultūras centrā ir izvietotas sešas patstāvīgi funkcionējošas telpu grupas - lielā skatītāju zāle ar 468 skatītāju vietām un skatuvi, aktieru telpām 40 grimēšanās vietām un palīgtelpām, mazā zāle 105 skatītāju vietām, amatierteātra zāle 44 skatītāju vietām un aktieru telpas 12 grimēšanās vietām, disko zāle, tautas lietišķās mākslas studijas telpas un biznesa attīstības centra telpas. Galvenā ieeja, vestibils ar garderobi un tualetēm, foajē ar bāru ir ērti izmantojamas telpas abu zāļu un biznesa attīstības centra apmeklētājiem. Autonomas ieejas ar garderobēm un tualetēm ir rekonstruētā brūža pagrabā izvietotajās amatierteātra un disko zāles telpu grupās. Tautas lietišķās mākslas studijas telpas ir izvietotas piebūves cokola stāva līmenī ar skatu uz Alūksnes ezeru.

   Funkcionāli nozīmīgāko kultūras centra apjomu veido jaunā zāle ar skatuvi un aktieru telpām. Saglabājot mazās zāles skatuves portālu ir radīta iespēja izmantot skatuvi arī pasākumiem mazajā zālē. Skatuves telpa un tās tehnoloģiskais aprīkojums ir piemērots profesionālu teātru izbraukuma izrādēm. Divpadsmit metru augtajā skatuves tornī ir uzstādīti pacelšanas mehānismi, gaismošanas tehnika un tiltiņi. Zāles un skatuves akustiskā apdare nodrošina runas un mūzikas dzirdamību bez apskaņošanas sistēmu palīdzības. Lai dažādotu zāles izmantošanu ir uzstādītas arī apskaņošanas sistēmas un iebūvēta tulku kabīne.