EN LV
Alūksnes „Pilssalas” drupu konservācijas un teritorijas labiekārtošanas tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

Alūksnes „Pilssalas” drupu konservācijas ekonomiskās daļas un teritorijas labiekārtojuma tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādāto Alūksnes „Pilssalas” drupu konservācijas projektu.

Pilssalas drupu teritorijā projektēts apskates taku plānojums un skatu laukumiņu ar soliņu izvietojums pilsdrupu teritorijā aiz estrādes. Taku plānojums saskaņots ar esošo reljefu, neparedzot reljefa korekcijas. Taku segumam paredzēts izmantot smilts-grants maisījumu. Nogāzes zonā gar takas malu paredzēts laukakmens atbalsta mūris.