EN LV
Alūksnes „Pilssalas” estrādes rekonstrukcijas tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

Projektā ir izstrādāti teritorijas labiekārtojuma risinājumi, telpu pārplānojums, ailu aizpildījuma, telpu apdares un iekārtojuma zīmējumi, kā arī fasāžu apdares risinājumi. Projekta inženierrisinājumu daļā ir projektēta ēkas apkures sistēma, izmantojot gaisa siltumsūkni, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, elektroapgādes un ugunsdrošības vājstrāvu sistēmas. Projekta ekonomiskajā daļā ir dots izmaksu aprēķins un darbu apjomi un materiālu, konstrukciju un iekārtu tehniskās specifikācijas.