EN LV
Alūksnes tautas nama
arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

Alūksnes Tautas nama ēkas patreizējais veidols ir izveidojies vairāku pārbūvju rezultātā. Katra pārbūve ir veikta saskaņā ar lietošanas funkcijas maiņu. Katra pārbūve ir būtiski ietekmējusi gan ēkas plānojumu, gan arhitektonisko veidolu arvien saglabājot harmonisku ēkas koptēlu.

Laika periodā no 1940. gada līdz 2000. gadam uzbūvētas vairākas neliela apjoma piebūves, izveidotas durvju ailas ārsienās un uzbūvēti papildus skursteņi, tādējādi pazeminot ēkas arhitektonisko kvalitāti.

Ēkas rekonstrukcijas ietvaros nepieciešams attīrīt ēku no nevērtīgām, ēkas arhitektonisko veidolu degradējošām, piebūvēm Brūža ielas un Alūksnes ezera pusē. Atjaunot skatītāju zāles ieejas lieveņa apjomu arhitekta F. Skujiņa 1932. gadā projekētajā veidolā.