EN LV
Darbnīca

     SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" dibināta 1994. gadā. Uzņēmums izstrādā:

         - Publisko un dzīvojamo ēku jaunbūvju, rekonstrukciju būvprojektus un interjeru projektus;

         - Arhitektūras pieminekļu restaurāciju projektus;

         - Ģenerālplānus un teritoriju labiekārtojumu būvprojektus;

         - Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas / izpētes;

         - Tehniskās apsekošanas atzinumus.

     Uzņēmums ir izstrādājis daudzu sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecības, rekonstrukcijas un restaurācijas būvprojektus, kā arī arhitektūras un mākslas pieminekļu restaurācijas projektus. Nozīmīgākie no tiem ir Ogres katoļu baznīcas būvprojekts (1995.), Vidzemes augstskolas un Valmieras integrētās bibliotēkas būvprojekts (2001.), Latvijas Universitātes bibliotēkas Kalpaka bulv. 4, Rīgā rekonstrukcijas un piebūves būvprojekts (2006.), pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes kapa pieminekļa ansambļa Meža kapos Rīgā restaurācijas projekts un restaurācijas darbu vadība (2007.), Alūksnes kultūras centra būvprojekts un interjera projekts (2012.), Ilūkstes pilsētas brīvdabas estrādes būvprojekts (2012.), Latvijas Bankas ēkas renovācijas būvprojekts K. Valdemāra ielā 2b (2014.), Siguldas Jaunā pils restaurācijas projekts (2017.), Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu baznīcas restaurācijas projekts (2019.), Alūksnes muižas parka un divpadsmit parka būvju restaurācijas projekti (2014./2022.)

     Lai īstenotu darbnīcas izstrādāto būvprojektu risinājumus iecerētajā kvalitātē, līdz 2008 gadam uzņēmums izpildīja arī projektēto objektu būvniecību un arhitektūras pieminekļu restaurāciju. Nozīmīgākie no tiem ir Zvaigznes ABC nama K. Valdemāra ielā 6, Rīgā un Grāmatu nama Biķernieku 19, Rīgā rekonstrukcija, skulptūras "Kritušie brāļi" Rīgas Brāļu kapos un piemiņas vietas "Baltie krusti" Meža kapos, Rīgā restaurācija, Mateja baznīcas piebūve Matīsa ielā 52b, Rīgā, kā arī 11 oriģinālu ģimenes māju būvniecība Rīgā, Pierīgā un Jūrmalā.

     Līdz 2023. gadam uzņēmums ir izstrādājis vairāk kā 70 kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas / izpētes, piemēram, Latvijas Bankas ēka Kr. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, Alūksnes muižas parks un parka objekti, Burtnieku luterāņu baznīca, Līvu tautas nams, Siguldas Jaunā pils, Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu baznīca.

     Uzņēmuma dibinātājs Laimonis Šmits ir ilggadīgi praktizējošs arhitekts ar pieredzi būvprojektēšanas un izpētes darbā, kā arī būvniecības procesa vadībā un pedagoģiskajā darbā (no 1989. gada līdz 2002. gadam lektors Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē un Studentu projektu konstruktoru biroja vadītājs). Maģistra grādu arhitektūrā ieguvis 1994. gadā. 1993. gadā sertificēts arhitekta praksei, 2006. gadā sertificēts arhitektūras pieminekļu restaurācijā.

     Uzņēmuma līdzīpašniece un vadošā arhitekte Zane Ramiņa uzņēmumā strādā kopš 2000. gada. Arhitekta izglītību Zane Ramiņa ieguva Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē un Lundas universitātē Zviedrijā. Arhitektūras zinātņu doktora grādu Zane Ramiņa ieguva Rīgas Tehniskajā universitātē 2009. gadā, bet sertificēta arhitekta praksei 2014. gadā. No 2006. gada līdz 2011. gadam Zane Ramiņa bija lektore Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē. Arhitekte ir vairāk kā 15 publikāciju par publisko bibliotēku arhitektūru un kultūrvēsturiski nozīmīgām būvēm autore.

     2018. gadā Zane Ramiņa tika apbalvota par ieguldījumu nozarē konkursā "Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2018", bet 2023. gadā saņēma Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta gada balvu "Baltais zvirbulis" par ieguldījumu publisko bibliotēku attīstībā Rīgas pilsētā.

    Uzņēmumā pastāvīgās darba attiecībās strādā sertificēts būvinženieris - būvkonstrukciju sadaļas vadītājs Roberts Krusts un sertificēts būvspeciālists - elektroapgādes sadaļas vadītājs Arnis Graudiņš. Pārējās inženierrisinājumu sadaļas un ekonomikas daļu izstrādā inženieru projektēšanas uzņēmumi, ar kuriem SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" ir pastāvīgi sadarbības līgumi.