EN LV
Arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte ēkai Tautas ielā 7, Daugavpilī.
atpakaļ
Apraksts:

     Ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „Sabiedriska ēka" ar valsts aizsardzības Nr. 4823.

     Tagadējā Tautas ielā 7, Daugavpilī 20. gs. sākumā atradusies Movšas Galperina vērpjamo mašīnu fabrika un vilnas fabrika. Pēc Otrā pasaules kara ēkā atradās izglītības nodaļa, vēlāk - Pionieru nams.

    Ēkai ir būvēta eklektisma periodā ar neorenesanses stilistiskai raksturīgiem paņēmieniem. Ēkas galvenā fasāde ir bagātīgi piesātināta ar orderu elementiem - dzegu, starpdzegu, pilastriem, dažādu formu sandrikiem un balustriem, neorenesanses periodam raksturīgām fasāžu detaļām.