EN LV
Baleta mākslinieka Māra Liepas pieminekļa mets starptautiskam metu konkursam „Piemineklis baleta māksliniekam Mārim Liepam”. Devīze „Spārnos”.
atpakaļ
Apraksts:

Tēlniece Arta Dumpe, arhitekts Laimonis Šmits, arhitekte Zane Ramiņa, arhitekts – tehniķis Jānis Dzedzels.

„Manī piedzima kaut kas brīnumaini viegls, tīrs. Lidoju (...) kā uz Fēniksa spārniem."

M. Liepa

Izcilais baletdejotājs Māris Liepa savā dvēselē bija noslēgts romantiķis, jūsmoja par antīko mākslu un visu skaisto. Savā īsajā mūžā viņš bija sevi nesaudzējošs, skrejošs, bieži nesaprasts, lidojis kā putns uz skatuves un dzīvē, apveltīts ar fenomenālām darba spējām un talantu.

Nodejojis galvenās lomas baletā „Gulbju ezers", „Žizele", „Karmena", „Rozes gars"... Māris Liepa paliek nepārspēts Krasa lomā izrādē „Spartaks". Mārim Liepam veltītā pieminekļa metu veidojam apjomīgu no visām pusēm skatāmu vienfigūras kompozīciju. Figūra ar paceltām rokām, kā spārniem, kuri simbolizē garīgumu, iztēli, gudrību un uzvaru. Veidotais augums, tiecas augšup kā vieglā lidojumā, pauž gara spēku.

Pret operas nama priekšlaukumu figūrā iecerēta ekspresīva galvas kustība ar Māra Liepas portretisko līdzību. Kompozīcijas aizmugure, kura skatāma no tālienes, kanāla pretējās puses, (vai nākotnē iecerētās saliņas) tiek veidota dekoratīviem elementiem, aksesuāriem, parādot kopējo siluetu ar spārnu motīvu.

Skulptūras materiāls bronza.

Figūras augstums 2,40 m.

Kopējais augstums, ietverot pamatni 3,60 m.

Pieminekļa pamatne un dekoratīvie elementi granīts.

Nesošā pamatnes konstrukcija dzelzsbetons.

Pieminekli paredzēts novietot konkursa nolikumā noteiktajā vietā, promenādē starp Pilsētas kanālu un Latvijas Nacionālās operas namu. Pieminekļa kompozīcijas pretskats vērsts pret operas priekšlaukumu. Pieminekli paredzēts uzstādīt uz granīta postamenta, kas izvirzīts pār esošo kanāla krasta nostiprinājuma atbalsta sienu. Paredzētā konsole uzirdina monolīto atbalsta sienas līniju un akcentē pieminekļa apjomu panorāmā skatā no kanāla otrā krasta. Figūru apvij stilizēts drapēriju loks, uz kura paredzēta vieta tekstam.

Piemineklim paredzēts lokāls apgaismojums, virzīts no operas nama priekšlaukuma apgaismojuma laternām. Līdzās esošo laternu paredzēts demontēt.

Paredzētas apskaņošanas iekārtas, lai nodrošinātu izvēlētā laikā klusinātas baleta mūzikas atskaņošanas iespējas.