EN LV
Baltinavas pagasta tiesas ēkas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Baltinavas pagasta tiesas (miertiesas) nams - ēka Tilžas ielā 5, Baltinavā, Balvu novadā kopš 1998. gada 16. decembra ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis "Baltinavas pagasta tiesa" (valsts aizsardzības Nr. 2830). Nams ir būvēts 1935. un 1936. gadā. Baltinavas miertiesas nams ir pirmais tiesu nams, kas uzcelts neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanas laikā. Ēkas būvprojekta autors ir arhitekts Frīdrihs Kārlis Skujiņš.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkai piegulošā teritorija, fasādes un fasāžu detaļas, telpas un telpu detaļas. Inventarizācijā ir iekļauti visu ēkas fasāžu, fasāžu detaļu un telpu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, apkopoti secinājumi un sniegtas rekomendācijas ēkas atjaunošanai.