EN LV
Balvu luterāņu baznīcas arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Balvu luterāņu baznīca" ar valsts aizsardzības Nr. 2833.

     Balvu Evanģēliski luteriskā baznīca ir būvēta laikā no 1913. līdz 1915. gadam. Baznīca ir būvēta vienā no 20. gs. sākumam raksturīgiem kulta celtņu stiliem - eklektisma neostilā - neoromānikas arhitektoniskajās formās, bet fasāžu arhitektoniskās detaļas ir risinātas neogotiskās formās.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkas piegulošā teritorija, ēkas fasādes, telpas, apdare un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti ēkas fasāžu, telpu, fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas restaurācijai.