EN LV
Biznesa stacijas būvprojekts.
atpakaļ
Apraksts:

Biznesa stacijas izveides mērķis ir radīt infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam, atbilstoši noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

Biznesa stacijas būvvieta atrodas valsts nozīmes industriālā pieminekļa “Šaursliežu dzelzceļa līnija Alūksne-Gulbene, sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs” (valsts aizsardzības Nr.8339) un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Elevators” (valsts aizsardzības Nr.2686) aizsardzības zonā.

Biznesa stacijas ēkas būvapjoms ir veidots saskaņojot to ar apkārtnes vēsturiskās apbūves mērogu un semantiku raksturojošo, tuvumā esošo Alūksnes Bānīša stacijas ēkas arhitektonisko veidolu. Ēkas arhitektoniskā koncepcija, siluets, fasāžu apdarē lietotie materiāli un fasāžu detaļas veido būvapjomu, kas esošajā apbūvē iekļaujas ar pietāti pret vēsturiski nozīmīgo apbūvi un tās aizsargzonu.