EN LV
Burtnieku luterāņu baznīcas
arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

   Burtnieku luterāņu baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Burtnieku luterāņu baznīca" (valsts aizsardzības Nr. 6886).
   Ir veikta kultūrvēsturiskā un būvvēstures izpēte, ēkas konstrukciju būvniecības un pārbūvju datējums. Darbā ir iekļauti ēkas fasāžu, telpu, fasāžu un interjera detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas restaurācijai.