EN LV
Būvprojekts ražošanas ēkas pārbūvei par alus darītavu.
atpakaļ
Apraksts:

     Būvprojekts paredz izveidot alus darītavas tehnoloģiskajām prasībām atbilstošu telpu plānojumu un alus darītavas funkcijai nepieciešamos inženierrisinājumus - apkuri, ventilāciju, ūdensapgādi un kanalizāciju, elektroapgādi un vājstrāvu sistēmas.