EN LV
Danču kroga arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Danču krogs ir būvēts 17. gs. otrajā pusē - 18. gs. sākumā kā Rīgas pilsētai piederošs, iznomājams krogs. Ēka vairākas reizes cieta karadarbību laikā, kas vairākas reizes skāra Ikšķiles teritoriju. Būtiski bojājumi tika nodarīti Pirmā pasaules kara laikā. Pēc Pirmā pasaules kara sagrautā ēka tika pārbūvēta, no sākotnējā kroga būves saglabājot tikai daļu no oriģinālajām mūra sienām.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte un apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas fasādes un telpas. Inventarizācijā ir iekļauti visu ēkas fasāžu un telpu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas atjaunošanai.