EN LV
Daugavpils cietokšņa 8. bastiona pulvera pagraba arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Daugavpils cietokšņa 8. bastiona Pulvera pagrabs ir būvēts laikā no 1814. gada līdz 1831. gadam. Pulvera pagraba arhitektūra ir risināta Eiropas agrīnā eklektikas paveida - neogotikas stilistikā. Būves arhitektonisko detaļu formās un būves daļu risinājumos ir lietotas neogotikai raksturīgas formas un arhitektoniskie paņēmieni.
     Ir veikta pulvera pagraba kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota būvei piegulošā teritorija, visas būve fasādes, fasāžu detaļas, telpas un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti anotēti būves fotoattēli (fotofiksācija). Ir novērtēta būves kultūrvēsturiskā nozīme, sastādīts būves saglabātības stāvokļa novērtējums un izstrādāti atzinumi un rekomendācijas būves saglabāšanai, izmantošanai un restaurācijai.