EN LV
Daugavpils cietokšņa Artilērijas smēdes ēkas Imperatora ielā 2 arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Daugavpils cietokšņa Artilērijas smēde ir viena no 19. gs. trešajā desmitgadē būvētajām Daugavpils cietokšņa oriģinālajām arsenāla apkalpes būvēm. Ēkas arhitektūra ir risināta 19. gs. sākumam raksturīgā klasicisma vēlajā posmā, jeb ampīra stilā, laikā kad visās Krievijas impērijas teritorijā esošās pilsētās drīkstēja būvēt tikai pēc apstiprinātajiem paraugfasāžu zīmējumiem.
     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte un apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas fasādes, fasāžu detaļas, telpas, telpu detaļas, būvkonstrukcijas tādā apmērā, lai analizētu ēkas oriģinālo būvkonstrukciju risinājumus, būvgaldniecības detaļas un kaltās metāla detaļas. Ir veikta fasāžu un telpu apdares krāsu toņu kontrolzondāža. Darbā ir iekļauti visu ēkas fasāžu, fasāžu detaļu, telpu, būvgaldniecības detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas, lai saglabātu ēkas oriģinālo arhitektonisko veidolu un kvalitāti.