EN LV
Daugavpils cietokšņa Ēkas Nr. 37 arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Daugavpils cietokšņa Ēka Nr. 37. ir būvēta 1818. gadā kā cietokšņa saimniecības būvju kompleksa daļa.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte un apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas fasādes un telpas. Inventarizācijā ir iekļauti visu ēkas fasāžu un telpu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas atjaunošanai.