EN LV
Daugavpils cietokšņa Mihaila vārtu arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

    Daugavpils cietokšņa Mihaila vārti ir vieni no četriem cietokšņa vārtiem. Vārti ir būvēti laikā no 1818. gada līdz 1826. gadam kā nozīmīga cietokšņa aizsardzības sistēmas sastāvdaļa un kalpoja kā cietokšņa galvenie vārti.

    Ir veikta būves kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota būvei piegulošā teritorija, visas fasādes un caurbrauktuve. Inventarizācijā ir iekļauti visu būves fasāžu, caurbrauktuves un detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas atjaunošanai.