EN LV
Daugavpils novada estrādes Višķu pagastā rekonstrukcijas tehniskais projekts un autoruzraudzība.
atpakaļ
Apraksts:

Saglabāta esošā ēkas novietne, principiāli nemainot skatuves un skatītāju vietu izvietojumu un skatītāju pieejas ceļus. Skatuvi paredzēts veidot apļa formā ar kopējo platumu 38,0 m un dziļumu 26,8 m. Skatītāju sēdvietu zona projektēta ar pacēlumu. Skatītāju solus paredzēt izvietot lokā, sekojot skatuves formai. Aiz estrādes paredzēts laukums biotualetēm un atkritumu konteineriem.

Estrādē paredzētas 1080 skatītāju sēdvietas un 600 koristu vietas uz kora podestiem.

Estrādes rekonstrukcijas ietvaros pārplānotas pirmā stāva telpas un izveidota slēgta telpa otrā stāvā. Pirmā stāvā ir plānotas divas ģērbtuves ar dušām un tualetēm, darba telpa un rekvizītu glabātavas. Otrā stāvā paredzēta nodarbību un koristu pulcēšanās telpa. No pirmā uz otro stāvu esošās kāpnes nodrošina tiešu izeju uz estrādi no pirmā stāva. Garderobes, dušas un tualešu telpas, kā arī ejas un izejas projektētas, ievērojot vides pieejamības prasības cilvēkiem ar kustību traucējumiem.