EN LV
Doles tautas nama rekonstrukcijas un piebūves tehniskais projekts un autoruzraudzība.
atpakaļ
Apraksts:

Pilnībā saglabāts esošās ēkas būvapjoms, ārsienu perforācija un ēkas konstruktīvā uzbūve. Ir atvērtas padomju laikā aizbūvētās logailas un visas logailas aizpildītas ar jauniem, atbilstoši vēsturiskam logu dalījumam izgatavotiem koka konstrukcijas logiem. Lai nodrošinātu projektēšanas uzdevumā noteikto muzeja, bibliotēkas un informācijas centra izveidei nepieciešamo telpu platību, esošai ēkai ir bloķēta piebūve.

      Esošajā ēkā un piebūvē saglabāta tautas nama funkcija, papildinot to ar publisko bibliotēku, novada muzeju un informācijas centru. Visu ēkā izvietoto kultūras iestāžu darbība ir savstarpēji saistīta, tādēļ veidots integrēts ēkas funkcionālais plānojums. Lai nodrošinātu cilvēkiem ar kustību traucējumiem piekļuvi ēkā paredzētajiem pakalpojumiem, piebūvē paredzēts lifts.