EN LV
Dzīvojamās apbūves ieceres mets.
atpakaļ
Apraksts:

     Viena dzīvokļa un divu dzīvokļu ēkas ieceres mets izstrādāts būvniecībai Kalna ielā 22, Kuldīgā pilsētas vēsturiskās apbūves zonā. Zemes gabalā atrodas pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados iebūvēts vienkāršs garāžas būvapjoms un dzelzsbetona konstrukciju pagrabs. Pagraba sienas daļa gar Alekšupīti ir saglabājusies no 17. un 18. gadsimtu mijā būvētās skolas ēkas. Esošā pagraba siena ir Alekšupītes krasta nostiprinājums.

     Lai neskartu esošo Alekšupītes krasta nostiprinājumu, apbūves iecerē paredzēts saglabāt zemes gabalā esošo pagrabu un virs tā būvēt ģimenes dzīvojamo ēku. Garāžas mūra, metāla un dzelzsbetona konstrukciju būvapjomu paredzēts pārveidot par divu dzīvokļu ēku.

     Ēku būvapjomu arhitektūrā ievērota Kuldīgas vecpilsētas apbūvei raksturīgā tektonika, mērogs, ritms un detalizācija.