EN LV
Dzīvojamās ēkas 18. novembra ielā 96, Daugavpilī arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Dzīvojamā ēka ir viena no 19. gs. beigās būvētajām Daugavpils jaunās apbūves oriģinālajām dzīvojamajām ēkām. Izteiksmīgās ķieģeļu mūra ēkas galvenajā fasādē ir eklektismam raksturīgs, vienmērīgs, simetrisku detaļu izkārtojums. Ēka ir raksturīgs eklektisma mākslinieciskā novirziena - "ķieģeļu stila" piemērs.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte un apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas fasādes, fasāžu detaļas, telpas, telpu detaļas, būvkonstrukcijas tādā apmērā, lai analizētu ēkas oriģinālo būvkonstrukciju risinājumus. Darbā ir iekļauti visu ēkas fasāžu, fasāžu detaļu, telpu, būvgaldniecības detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas, lai saglabātu ēkas oriģinālo arhitektonisko veidolu un kvalitāti.