EN LV
Dzīvojamās ēkas izpēte -
logu arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija
un restaurācijas projekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Dzīvojamā ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Dzīvojamā ēka" (valsts aizsardzības Nr. 5790). Ēka bijusi turīga vecticībnieku mecenāta Makarija Trubicina dzīvojamā māja.

     Ir veikta kultūrvēsturiskā un būvvēstures izpēte, ēkas fasāžu un būvgaldniecības detaļu inventarizācija. Darbā ir iekļauti ēkas fasāžu, logu un durvju anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas logu un ārdurvju restaurācijai.

     Izstrādāts ēkas logu restaurācijas projekts saskaņā ar arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā veiktajiem esošo logu un ārdurvju apsekojumiem, uzmērījumiem un fotofiksāciju dabā.