EN LV
Dzīvojamās mājas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Inventarizācijas objekts - ēka Saldus ielā 9, Rīgā atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu „Nordeķu muižiņas apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 6609) un "Parks" (valsts aizsardzības Nr. 6610) aizsardzības zonā.

     Dzīvojamā māja ir būvēta 20. gs. sākumā, bet tās tagadējā veidolā ir uzbūvēta 1927. gadā. Ēkas pārbūves būvprojekta autors bija inženieris Heinrihs Devendruss. Dzīvojamās mājas būvapjoms ir saglabājies oriģinālā veidolā.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas fasādes un telpas, būvgaldniecības darinājumi - kāpnes, durvis, logi. Inventarizācijā ir iekļauti visu ēkas fasāžu un telpu anotēti fotoattēli (fotofiksācija) un arhitektoniski vērtīgo būvdetaļu un dekoratīvo elementu uzmērījumi. Iegūtā informācija ir analizēta un apkopoti secinājumi.