EN LV
Dzīvojamās mājas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija, kultūrvēsturiskā izpēte un
tehniskās apsekošanas atzinums.
atpakaļ
Apraksts:

     Dzīvojamā māja ir būvēta 1898. gadā. Tās pirmais īpašnieks, būvniecības iniciators un iespējams arī būvuzņēmējs bija būvmeistars Krišjānis Plauciņš.

     Ir veikta dzīvojamās mājas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota mājai piegulošā teritorija, visas ēkas fasādes, fasāžu detaļas, telpas, sildķermeņus un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti ēkas fasāžu un fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas atjaunošanai. Ir veikta ēkas tehniskā apsekošana.