EN LV
Dzīvojamās mājas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Dzīvojamā māja ir būvēta 1911. gadā. Tās pirmais īpašnieks un būvniecības iniciators bija Šmuilis Eiduss. Dzīvojamās mājas struktūra, telpu plānojums un fasāžu arhitektoniskais veidols ir risināts jūgendstilam raksturīgajā manierē.
     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas ēkas fasādes, fasāžu detaļas un telpas. Darbā ir iekļauti anotēti ēkas fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas atjaunošanai.