EN LV
Dzīvojamās mājas, Bauska sielā 101A, Rīgā, arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija
atpakaļ
Apraksts:

     Dzīvojamā māja ir būvēta 19. gs. pirmajā pusē. Ēka ir pārbūvēta pēc 1907. gada. Ēkas būvapjoms ir daļēji saglabājies tā sākotnējā veidolā, taču ēkas telpās un fasādēs ir veiktas pārbūves, piebūves un remonti. Ēkā ir daļēji saglabājies 19. gs. sākumam raksturīgs dzīvojamo telpu plānojums. Ir saglabājušies būvkonstrukciju mezgli, kuros ir lietoti 19. gs. sākumā raksturīgi būvkonstrukciju izveides paņēmieni. Ēkai ir oriģināls jumta segums - māla dakstiņi.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas fasādes un telpas. Inventarizācijā ir iekļauti visu ēkas fasāžu un telpu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta un apkopoti secinājumi.