EN LV
Dzīvojamās mājas, Bauskas ielā 101B, Rīgā, arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Dzīvojamā māja ir būvēta 19. gs. beigās. Pirmais zemesgabala īpašnieks bija Ansis Cielaviņš, bet inventarizācijas objekta būvniecības laikā zemesgabals piederēja Augustam Kauliņam un viņš ir uzskatāms par dzīvojamās mājas būvniecības iniciatoru. Ēka ir pārbūvēta laikā no 20. gs. 20. gadiem līdz mūsdienām.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas fasādes un telpas. Inventarizācijā ir iekļauti visu ēkas fasāžu, fasāžu detaļu un telpu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta un apkopoti secinājumi.