EN LV
Dzīvojamās mājas fasāžu arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un
ēkas tehniskās apsekošanas atzinums.
atpakaļ
Apraksts:

     Dzīvojamā māja ir būvēta 1897. un 1898. gadā. Dzīvojamās mājas būvniecības iniciators un īpašnieks bija Krišs Fridriha dēls Kempe.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas fasādes un fasāžu detaļas. Inventarizācijā ir iekļauti visu ēkas fasāžu un fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta un apkopoti secinājumi. Ēkai ir veikta tehniskā apsekošana un izstrādāts tehniskās apsekošanas atzinums.