EN LV
Dzīvojamās mājas, Kāpu ielā 62, Jūrmalā arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Dzīvojamā māja ir būvēta 19. gs. beigās vai 20. gs. sākumā kā Rīgas jūrmalas vasarnīca. Pēc ēkas konstruktīvā risinājuma, oriģinālā plānojuma, arhitektoniski dekoratīvo detaļu kopuma tā atbilst 20. gs. sākumā, jūgendstila manierē būvēto lielo, divu stāvu vasarnīcu piemēram.
    Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas ēkas fasādes, fasāžu detaļas, telpas un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti anotēti ēkas fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas atjaunošanai.