EN LV
Dzīvojamās mājas
arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

Dzīvojamā māja atrodas Anglikāņu ielā 5, Rīgā. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Dzīvojamo ēku komplekss" (valsts aizsardzības Nr. 6563).
        Ir veikta kultūrvēsturiskā un būvvēstures izpēte, ēkas konstrukciju būvniecības un pārbūvju datējums. Darbā ir iekļauti ēkas fasāžu, telpu, fasāžu un interjera detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Ir izstrādāti būvgaldniecības izstrādājumu (ārdurvju, durvju, logu, kāpņu), kā arī kamīnu un interjera rotājumu uzmērījumi, būvgaldniecības detaļu datējuma un furnitūras uzskaitījuma karte. Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas restaurācijai.