EN LV
Dzīvokļu mājas fasāžu apdares atjaunošanas un jumta seguma maiņas paskaidrojuma raksts.
atpakaļ
Apraksts:

     Dzīvojamā māja ir būvēta 1897. un 1898. gadā.

    Paskaidrojuma raksta risinājumi fasāžu apdares atjaunošanai un jumta seguma maiņai ir izstrādāti saskaņā ar 2022. gada oktobrī SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" izstrādātās Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijas secinājumiem un ieteikumiem, un Tehniskās apsekošanas atzinumu. Fasāžu atjaunošanas risinājumos paredzēts atjaunot 1897. gadā uzbūvētajai ēkas oriģinālajai fasādei autentisku fasāžu koka apdari (apšuvumu, starpdzegas, dzegas, jumta pārkaru dēļu apšuvumus, ailu aplīstējumus, sandrikus u.c.) un krāsojumu atbilstoši autentiskam (20. gs. sākuma Āgenskalna dzīvojamo māju apbūvei raksturīgam) krāsu salikumam, atjaunot jumta segumu, skārda palodzes un starpdzegas skārda segumu, saglabājot oriģinālo skārda detaļu konfigurāciju, detalizāciju un locījumu, atjaunot oriģinālos skursteņu galus un ēkas lietusūdens novadīšanas sistēmu.