EN LV
Ēkas Aizkraukles ielā 12 vēsturiskā, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un novērtējums.
atpakaļ
Apraksts:

Ēka celta 1971. gadā kā kafejnīca – ēdnīca. Ēku pēc Proletāriešu rajona Sabiedriskās ēdināšanas tresta pasūtījuma projektēja Studentu projektu – konstruktoru birojs. Projekts izstrādāts 1971. gadā.