EN LV
Ēkas arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „Dzīvojamā ēka" (valsts aizsardzības Nr. 4837). Ēka ir būvēta 1913. gadā, kā dzīvojamā ēka. Vēlāk teritoriju, kurā atradās ēka, līdz ar citām būvēm no Dzelzceļa virsvaldes nomāja Latvijas Sarkanais krusts, izveidojot Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils slimnīcu. 20. gs. 90-tajos gados ēkā atradies dzemdību nams.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā un būvvēstures izpēte, ēkas konstrukciju būvniecības un pārbūvju datējums. Izpētē ir iekļauti ēkas fasāžu, telpu, fasāžu un interjera detaļu anotēti fotoattēli. Ir izstrādāta būvgaldniecības detaļu datējuma karte. Ir veikta fasāžu, interjera detaļu, arhitektoniski nozīmīgo būvgaldniecības detaļu (loga bloka, durvju bloka) arhitektoniskie uzmērījumi. Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas restaurācijai.