EN LV
Ēkas arhitektoniski - mākslinieciskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „Stallis, vēlāk proģimnāzija" (valsts aizsardzības Nr. 2681). Ēkā no 1910. gada līdz 1929. gadam atradusies mācību iestāde, vēlāk ēka pielāgota Valkas apriņķa valdes slimnīcas vajadzībām.

    Ir veikta kultūrvēsturiskā un būvvēstures izpēte, ēkas konstrukciju būvniecības un pārbūvju datējums. Darbā ir iekļauti ēkas fasāžu, telpu, fasāžu detaļu anotēti fotoattēli. Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas restaurācijai.