EN LV
Ēkas daļas Katoļu ielā 14, Rīgā kultūrvēsturiskā un arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Ēka ir četru vienotu ēku kompleksa sastāvdaļa. Tā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Katrīnas patversme" (valsts aizsardzības Nr.6628).

      Ēka ir būvēta 1814. gadā pēc katoļu draudzes iniciatīvas kā slimnīcas ēka. Ēkā visā tās pastāvēšanas laikā vienmēr darbojušās ar žēlsirdību, reliģiju, aprūpi un skološanu saistītas iestādes. Ēka būvēta uzreiz pēc 1812. gada Rīgas priekšpilsētu ugunsgrēka - laikā, kad Rīgas priekšpilsētās ugunsnelaimes ietekmē notika ļoti strauja būvniecības stila maiņa un arī koka māju apbūvē parādījās klasicisma iezīmes - smalks, proporcionāls ēkas siluets, fasādi sadaloši pilastri, profilētas aplodas un sandriki. Caurbrauktuve starp koka ēkām aizbūvēta 20. gs. sākumā, izveidojot ugunsdrošu kāpņu telpu ar mūra sienām un betona pakāpieniem un pārsegumiem. Šobrīd ēkas klasicisma fasādes apšūtas ar dēļiem, zudusi daļa oriģinālo logu un to detaļu.

     Inventarizācijas ietvaros ir veikta kultūrvēsturiskā un arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija. Ir apsekotas un fiksētas ēkas fasādes, to detaļas un telpas.