EN LV
Ēkas Daugavpils ielā 55, Rīgā galvenās fasādes arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Piecu stāvu dzīvokļu nams Daugavpils ielā 55, Rīgā ir būvēts laikā no 1912. līdz 1913. gadam. Nama arhitekts-tehniķis Heinrihs (Indriķis) Devendruss ēkas arhitektūru ir risinājis eklektisma manierē. Nama sākotnējais iekštelpu plānojums tika atspoguļots racionālā fasādes perforācijas risinājumā. Ēkas pirmajā stāvā bija telpas diviem veikaliem, bet pārējos stāvos bija dzīvokļi.

     Ir veikta ēkas būvniecības kultūrvēsturiskā izpēte un apsekota ēkas galvenā fasāde. Darbā ir iekļauti galvenās fasādes un tās detaļu fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas galvenās fasādes atjaunošanai.