EN LV
Ēkas Komandanta ielā 2 arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Dzīvojamā māja ir būvēta 19. gs. 20 - 30. gados. Ēka ir viena no Daugavpils cietokšņa centrālās daļas apbūves oriģinālajām būvēm. Dzīvojamo māju arhitektūra ir risināta 19. gs. sākumam raksturīgā vēlīnā klasicisma manierē, un ir būvētas pēc apstiprinātajiem paraugfasāžu zīmējumiem.
    Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas ēkas fasādes, fasāžu detaļas, telpas un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti anotēti ēkas fotoattēli (fotofiksācija). Ir sastādīts ēkas saglabātības stāvokļa novērtējums un izstrādāti atzinumi un rekomendācijas būves saglabāšanai, izmantošanai un restaurācijai.