EN LV
Ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija, kultūrvēsturiskā izpēte un tehniskās apsekošanas atzinums.
atpakaļ
Apraksts:

     Administratīvā ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Administratīvā ēka" (valsts aizsardzības Nr. 4829).
     Ēka ir būvēta 19. gs. beigās kā Garnizona klubs. Tā ir viena no daudzām Daugavpils vēsturiskajam centram raksturīgajām divu stāvu administratīvajām ēkām, kuras būvētas eklektisma uzplaukuma periodā. Padomju gados ir veiktas pārbūves ēkas galvenajā fasādē un telpu plānojumos.