EN LV
Ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 48 vēsturiskā, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un novērtējums.
atpakaļ
Apraksts:

Vēsturiskā, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un novērtējums izstrādāts sadarbībā ar Dr.habil.arch., profesoru Jāni Krastiņu, RTU arhitektūras vēstures un kultūras pieminekļu restaurācijas profesora grupas vadītāju, LZA akadēmiķi.

Ēka celta 1929–1930. gadā kā Franču licejs. 1929. gadā Rīgas Būvvaldē apstiprināts jaunās skolas ēkas projekts, kuru izstrādājis arhitekts Indriķis Blankenburgs (1887–1944). Pēc Otrā pasaules kara ēka nodota Latvijas Valsts universitātei, un tajā izvietota Ķīmijas fakultāte.