EN LV
Ēkas Lazdonas ielā 5, Rīgā fasāžu arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Trīs stāvu dzīvokļu nams Lazdonas ielā 5, Rīgā ir būvēts laikā no 1913. līdz 1914. gadam. Nama arhitektūru civilinženieris Oskars Frierihs Hakels ir risinājis eklektisma manierē. Nama sākotnējais iekštelpu plānojums tika atspoguļots racionālā fasādes perforācijas risinājumā. Būvprojekta fasāžu perforācijā un dekoratīvo detaļu ritmā bija iecerēts ieturēt simetriju un regularitāti.

     Ir veikta ēkas būvniecības kultūrvēsturiskā izpēte un apsekotas ēkas fasādes. Darbā ir iekļauti fasāžu un to detaļu fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas fasāžu atjaunošanai.