EN LV
Ēkas Mihaila ielā 10 arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Ēka Nr. 3 Mihaila ielā 10, Daugavpilī ir viena no 19. gs. sākumā būvētajām Daugavpils cietokšņa centrālās daļas apbūves oriģinālajām dzīvojamajām ēkām. Ēkas arhitektūra ir risināta 19. gs. sākumam raksturīgā vēlīnā klasicisma manierē.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte. Ir apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas fasādes, fasāžu detaļas, telpas un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti visu ēkas fasāžu, fasāžu detaļu, telpu un būvgaldniecības detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas, lai saglabātu ēkas oriģinālo arhitektonisko veidolu un kvalitāti.