EN LV
Ēkas Mūkusalas ielā 11, Rīgā arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Ēka atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā. Ēka tika uzbūvēta 1883. gadā kā ugunsdzēsēju un sarga nams pie kokapstrādes uzņēmuma, un tā ir kultūrvēsturiski vērtīgs 19. gs. beigu eklektisma stilistiskā paņēmiena "ķieģeļu stila" paraugs. Ēka ir unikāla ar to, ka vairāk kā 130 gadu ilgajā pastāvēšanas laikā tā nav būtiski pārbūvēta.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota un inventarizēta ēkai piegulošā teritorija, ēkas fasādes, telpas un konstrukcijas. Darbā ir iekļauti ēkas anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas restaurācijai un atjaunošanai.