EN LV
Ēkas Ojāra Vācieša ielā 4 vēsturiskā, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un novērtējums.
atpakaļ
Apraksts:

Vēsturiskā, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un novērtējums izstrādāts sadarbībā ar Dr.habil.arch., profesoru Jāni Krastiņu, RTU arhitektūras vēstures un kultūras pieminekļu restaurācijas profesora grupas vadītāju, LZA akadēmiķi.

Ēka būvēta 19. gs. nogalē kā sabiedriskas funkcijas ēka, par ko liecina tās joprojām saglabājusies plānojuma struktūra. Pirmās Latvijas neatkarīgās Republikas laikā ēka piederēja Latvijas Sarkanajam Krustam, kas te iekārtoja Žēlsirdīgo māsu savienības atpūtas namu. Pēc Otrā pasaules kara ēka izmantota kā mācību un zinātniskās pētniecības iestāde.